Měření vibrací – vibrodiagnostika

Vibrodiagnostika (vibrační diagnostika) poskytuje ze všech jednotlivých způsobů sledování stavu zařízení nejvíce informací o aktuálním stavu stroje či jeho součástí je tedy jedním ze základních pilířů efektivního sledování stavu výrobního zařízení. Monitorování stavu ložiskového uložení a dalších strojních součástí má zásadní vliv na eliminaci neplánovaných odstávek, nákladných oprav a umožňuje předem naplánovat odpovídající kroky ze strany údržby.

GEAR SERVICE s.r.o. pro své zákazníky provádí pravidelná meření na základě krátkodobých a dlouhodobých kontraktů.

Vibrační diagnostika nachází uplatnění prakticky ve všech průmyslových aplikacích :

  • rotační stroje
  • převodovky
  • obráběcí stroje
  • turbíny
  • papírenské stroje
  • elektromotory
  • pomaloběžné aplikace